Warunki techniczne uczestnictwa


Każdy uczestnik musi posiadać aktywny adres poczty e-mail, na który jest w stanie odebrać wiadomość z linkiem do szkolenia oraz kodem dostępowym.

Wiadomość z linkiem należy odebrać na komputerze, który będzie służył użytkownikowi do wysłuchania wykładu.

Należy skorzystać z łącza internetowego, które spełnia następujące parametry:

  • Przepustowości min. 5 Mbps (zalecane 10 Mbps). Zaleca się korzystanie z łącza kablowego lub ewentualnie WiFi o bardzo dobrym sygnale.
  • Organizator nie ponosi ewentualnych kosztów transmisji danych (korzystania z Internetu) poniesionych przez użytkownika (np. w przypadku korzystania z odpłatnych sieci, połączeń roamingowych itp.)

Dla prawidłowego odtworzenia treści zawartych na stronie szkolenia Organizator rekomenduje korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera.

Urządzenie odtwarzające (komputer) powinno spełniać minimalne warunki techniczne takie, jak:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy).
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
  • Komputer musi być wyposażony w głośniki lub słuchawki umożliwiające regulację głośności.

Aby sprawdzić możliwości sprzętu uczestnika należy wykonać 2 czynności:

  1. odtworzyć zwiastun szkolenia - https://medycynapracyportal.pl/kierowcy/zwiastun.php
  2. wejść na stronę szkolenia poprzez przez zakładkę „Rozpocznij szkolenie” - https://eszkolenia.medycynapracyportal.pl

Jeżeli film ze zwiastunem odtwarza się prawidłowo i słychać muzykę oraz gdy widać stronę szkolenia z wykładami, to oznacza, że sprzęt (komputer, przeglądarka i łącze internetowe) spełnia minimalne wymagania umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu.

UWAGA!! Kod dostępowy, który zostanie przesłany do Uczestnika jest ważny przez 14 dni kalendarzowych, po tym terminie ulega dezaktywacji. Po zalogowaniu się do szkolenia za pomocą jednorazowego kodu dostępu Uczestnik ma 72 godziny na zapoznanie się z treściami wykładów zawartymi na stronie szkolenia. Kod aktywacyjny może być użyty tylko na 1 urządzeniu (komputer) i w 1 przeglądarce internetowej na tym urządzeniu. Raz użytego kodu nie da się zastosować do aktywacji szkolenia na innym urządzeniu (komputerze) lub w innej przeglądarce internetowej.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą̨ sieci publicznej, jaką jest Internet wiąże się̨ z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, w tym z ryzykiem pozyskania i modyfikowania danych, w związku z tym rekomendowane jest zainstalowanie stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz uruchomienie zapory systemowej na urządzeniu końcowym (komputer), z którego korzysta Uczestnik.

W szkoleniu można uczestniczyć również za pomocą smartfona z dostępem do mobilnego internetu, ale forma ta nie jest rekomendowana przez Organizatora szkolenia ze względu na to, że część treści może okazać się nieczytelna ze względu na wielkość i rozdzielczość ekranu telefonu. W przypadku użycia smartfona Uczestnik nie będzie miał możliwości zmiany urządzenia odtwarzającego szkolenie na inne np. komputer. Nie jest możliwe ponowne użycie kodu dostępu na drugim urządzeniu (komputerze) jeżeli kod został aktywowany na innym urządzeniu np. smartfonie