Wykładowcy


prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
Wieloletni Kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla województwa łódzkiego, specjalista medycyny pracy.
Ekspert w wielu krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych ds. zdrowia pracujących i medycyny pracy.
Autor ok. 120 publikacji i 30 monografii dotyczących ochrony zdrowia pracujących.
prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
dr n. med. Marcin Rybacki
Kierownik Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy,
Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTMP, specjalista medycyny pracy.
Współautor poradnika o badaniach kierowców.
dr n. med. Marcin Rybacki
dr n. med. Jacek Parszuto
Redaktor Naczelny Portalu Medycyna Pracy,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla woj. pomorskiego,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku w latach 2005-2018,
Kierownik Działu Nadzoru i Szkoleń WOMP w Gdańsku,
Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTMP, specjalista medycyny pracy.
Współautor poradnika o badaniach kierowców.
dr n. med. Jacek Parszuto
mgr inż. Tomasz Kaszubowski
Prezes firmy SoftMedica Oprogramowanie Medyczne,
informatyk, ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie systemów informatycznych w ochronie zdrowia.
Audytor, specjalista w zakresie wdrażania nowych technologii.
Posiadacz licznych certyfikatów branżowych, w tym w zakresie kierowania projektami.
mgr inż. Tomasz Kaszubowski