Dane do faktury


Dane do faktur należy wpisywać w formularzu zgłoszenia uczestnictwa!!

W przypadku konieczności wystawienia faktury dla uczestnika, który nie podał danych na formularzu zgłoszeniowym lub po terminie szkolenia zwróci się z prośba o zmianę tych danych i obciążenie innego podmiotu, organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,0 złotych.

O zmianę danych w fakturze lub korektę faktury może wystąpić wyłącznie podmiot, na który była wystawiona pierwotna faktura.

Wniosek o zmianę danych może być złożony wyłącznie w formie: pisma, faksu lub mailem zawierającym skan pisma.

Adres do korespondencji: "SoftMedica" Oprogramowanie Medyczne Tomasz Kaszubowski ul. Tucholska 4, 89-650 Czersk.

e-mail: biuro@softmedica.pl