Informacja na temat rezygnacji z udziału w szkoleniu


Informujemy, iż możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu z możliwością zwrotu opłaty dostępna jest do 14 dni od dnia wysłania do Uczestnika danych dostępowych lub do momentu użycia po raz pierwszy kodu aktywacyjnego i w związku z tym rozpoczęcia szkolenia. Rezygnację należy przesłać pisemnie na adres e-mail: kierowcy@medycynapracyportal.pl.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po okresie czasu wskazanym powyżej Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że uczestnik nie użył kodu dostępu (nie wpisał go w pole logowania na stronie szkolenia). Aktywując dostęp do szkolenia, poprzez wpisanie kodu dostępu w pole logowania Uczestnik wyraża zgodę na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mu treści cyfrowych przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. Uczestnik szkolenia potwierdza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielania zgody za pomocą zaznaczenia okienka wyboru znajdującego się w formularzu uczestnictwa na stronie szkolenia .