Program szkolenia


 1. Wykład wprowadzający – dr n. med. Jacek Parszuto
 2. RODO w praktyce lekarza uprawnionego cz. 1 – dr n. med. Jacek Parszuto
 3. RODO w praktyce lekarza uprawnionego cz. 2 – dr n. med. Jacek Parszuto
 4. RODO w praktyce lekarza uprawnionego cz. 3 – dr n. med. Jacek Parszuto
 5. Szkolenia lekarzy w ramach uzyskiwania uprawnień, ewidencja lekarzy uprawnionych, odpowiedzialność lekarza, kontrola badań lekarskich kierowców – dr n. med. Jacek Parszuto
 6. Cena za badanie lekarskie kierowcy, podatek VAT, kasy fiskalne – dr n. med. Jacek Parszuto
 7. Podstawy prawne badań lekarskich i orzecznictwa o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi – dr n. med. Marcin Rybacki
 8. Dokumentacja badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców – dr n. med. Marcin Rybacki
 9. Zasady przeprowadzania badań narządu wzroku i narządu słuchu – dr n. med. Marcin Rybacki
 10. Badania profilaktyczne kierowców transportu drogowego i kierowców niepodlegających przepisom ustawy o transporcie drogowym – dr n. med. Marcin Rybacki
 11. Badania profilaktyczne instruktorów, egzaminatorów, instruktorów techniki jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne oraz kierujących tramwajem – dr n. med. Marcin Rybacki
 12. Badania uczniów szkół zawodowych w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami – dr n. med. Jacek Parszuto
 13. Postępowanie orzecznicze w przypadku obturacyjnego bezdechu podczas snu – dr n. med. Marcin Rybacki
 14. Choroby układu krążenia u kierujących pojazdami – prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
 15. Cukrzyca a prowadzenie pojazdu silnikowego– prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
 16. Kierowcy z padaczką i innymi chorobami układu nerwowego– prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
 17. Choroby układu ruchu, układu oddechowego i nerek u kierujących pojazdami– prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
 18. Kierujący pojazdami z zaburzeniami zdrowia psychicznego, w tym uzależnieniami – prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
 19. Orzekanie o przeciwwskazaniach do używania pasów bezpieczeństwa – dr n. med. Jacek Parszuto
 20. Korzystanie z systemu komputerowego zgodnie z RODO – mgr inż. Tomasz Kaszubowski
 21. Zasady bezpiecznego korzystania z komputera przez lekarza uprawnionego – mgr inż. Tomasz Kaszubowski
 22. Przepisy w zakresie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej w badaniach lekarskich kierowców – mgr inż. Tomasz Kaszubowski
 23. Zmiany w przepisach wprowadzone 5 grudnia 2021 roku – dr n. med. Jacek Parszuto