Ramowa tematyka szkolenia


 • Zmiany w przepisach dotyczących badań kierowców od 5 grudnia 2021 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia (1 września 2019r., zmiany 30 stycznia 2021r.) w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców - nowe druki, nowe kryteria zdrowotne, błędy legislacyjne...
 • Zmiany przepisów wprowadzone w 2018 r. (6 czerwca oraz 1 i 10 października) oraz w 2019r. (1 stycznia, 20 lipca oraz od 1 września). Istotne zmiany rozporządzenia w styczniu 2020r.!
 • Badania uczniów szkół zawodowych na prawo jazdy w roku szkolnym 2021/2022 – przepisy, druki, kontrowersje, błędy legislacyjne
 • Zasady kontroli, odpowiedzialność, najczęstsze błędy lekarza orzekającego w ramach badań osób kierujących pojazdami – doświadczenia lekarzy kontrolujących w imieniu marszałka województwa
 • Istotne zmiany w przepisach dotyczące ceny za badanie lekarskie od 1 stycznia 2019! Podatek VAT, kontrowersje oraz informacje o wynikach kontroli prowadzonych przez Urzędy Skarbowe. Nowość! Kasy fiskalne on-line – od kiedy obowiązek dla lekarzy?
 • RODO w praktyce lekarza uprawnionego do badań kierowców i lekarza medycyny pracy! Co trzeba wiedzieć?
 • Badania lekarskie kierowców transportu drogowego, użytkowników pojazdów służbowych, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne. Zmiany kryteriów zdrowotnych i zakresu badań.
 • Nowość! Wskazówki metodyczne w sprawie badań profilaktycznych pracowników – regulacje dotyczące zakresu badań kierujących pojazdami – zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia obowiązujące od 16 grudnia 2021!
 • Prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, od 1 stycznia 2021, Czy dotyczy badań kierowców i medycyny pracy? Od kiedy nie trzeba używać pieczątki lekarskiej?
 • Podstawy bezpiecznej pracy lekarza z komputerem w zakresie wymogów stawianych przez RODO oraz przepisy w zakresie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

W ramach opłaty Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących usług:

 • Udział w szkoleniu
  • możliwość wysłuchania 23 wykładów o łącznym czasie trwania 6 godzin 59 min poprowadzonych przez 4 wysokiej klasy wykładowców
  • dostęp do 43 materiałów szkoleniowych w zakresie badań lekarskich kierowców i RODO (druki, formularze, wytyczne, przepisy itp.)
  • możliwość zadawania pytań wykładowcom w trakcie szkolenia za pomocą formularza elektronicznego
  • certyfikat o ukończeniu szkolenia
 • 12-miesięczny dostęp do Poradnika dla lekarzy uprawnionych do badań kierowców zamieszczonego w Dziale Badania Kierowców na Portalu Medycyna Pracy (wejście bezpłatne tylko dla uczestników szkolenia), osoby, które mają wykupiony dostęp będą mogły skorzystać z przedłużenia okresu abonamentowego o kolejne 12 miesięcy,
 • Osoby zainteresowane otrzymają możliwość skorzystania z warunków promocyjnych na oprogramowanie do badań lekarskich kierowców i medycyny pracy.