Formularz zgłoszeniowy

Adres korespondencyjny


Dane kontaktowe


+48

Dane do faktury (jeśli potrzebne)**


Adres tożsamy z adresem korespondencyjnym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej zamieszczonych danych osobowych przez SoftMedica Oprogramowanie Medyczne Tomasz Kaszubowski, Tucholska 4, 89-650 Czersk będącego właścicielem tytułu prasowego Medycyna Pracy Portal, NIP 5551603228 dla potrzeb przekazywania mi informacji o organizowanych szkoleniach i procedury rejestracji.*

Akceptuję Warunki korzystania z usługi zawarte w regulaminie szkolenia oraz na stronie szkolenia.*

Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o utracie przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami regulaminu szkolenia .*

*Pole obowiązkowe

**Niewpisanie danych do faktury oznacza rezygnację z żądania jej wystawienia.

   Powrót do strony głównej